بریس مچ دست اولنار

صفحه نخستبریس مچ دست اولنار

بریس مچ دست اولنار

ویژگــی‌ها

  • ایجاد ثبات بالا در مجموعه کارپال
  • ایجاد ثبات نسبی در ساعد
  • ایجاد ثبات در متاکارپ‌های چهارم و پنجم

راهنمای استفاده

سبد خرید فروشگاه