بریس مچ دست رادیال

صفحه نخستبریس مچ دست رادیال

بریس مچ دست رادیال

ویژگــی‌ها

  •  ایجاد ثبات بالا در مجموعه کارپال
  •  ایجاد ثبات بالا در متاکارپ‌های دوم و سوم، و انگشتان دوم و سوم

راهنمای استفاده

سبد خرید فروشگاه