مسئولین فنی اورتینو

صفحه نخستمسئولین فنی اورتینو

مهندس علی طاهری بروجردی

مسئول فنیِ ارتز و پروتز

کارشناس خبره ارتوپدی فنی

شماره تماس: 09120133911

علی طاهری بروجردی

مهندس مروارید غفوری

مسئول فنیِ اداره کل تجهیزات پزشکی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- دانشگاه امیر کبیر

دکتر مهسا پارسا

مدیر محصول و مدیر تحقیق و توسعه (R&D)

دکتری تخصصی مهندسی پزشکی – بیومکانیک

شماره تماس: 09352116882

سبد خرید فروشگاه